”Hur kan de säga att vår omvändelse inte är trovärdig?”

En riktig kristen kan inte låta bli att prata om sin tro, säger Mohammad Reza Alikhani, konvertit som sitter i det så kallade förvaret i Märsta, i väntan på att sändas till Iran.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Själv är han övertygad om att han kommer att bli dödad. Han menar att de iranska lagarna utan tvekan innebär dödsstraff för dem som konverterar från islam. Men Migrationsdomstolen, som har avslagit överklagan, tror inte på hans omvändelse.

Mohammad vet inte när avvisningen kommer att ske. Det kan i princip bli när som helst. Men en viss respit har han fått. Hans mamma, som också ska utvisas tillsammans med systern, sju år, är svårt sjuk i en njurinfektion för närvarande.

– De har sagt att de väntar med avvisningen tills hon är helt frisk, säger han.

Mohammad har dock ingen möjlighet att hjälpa henne eller lillasystern, eftersom han sitter inlåst. Han ringer ibland till vänner och ber dem åka med mat till mamman och systern.

Fyra år i Sverige

De tre kom till Sverige för fyra år sedan. Hans mamma blev kristen och döptes vintern 2011, och Mohammad blev kristen kort därefter.

– Jag ville inte döpas samtidigt som mamma för jag ville själv läsa mer och ta ställning, säger Mohammad.

Aktivt kristna

Mamman jobbade under en tid frivilligt i Pingstkyrkans Second Hand-butik i Skellefteå. De var aktiva som kristna eftersom de räknade med att de nu fanns i ett demokratiskt land och borde kunna känna sig trygga.

Men de hade ännu inte beviljats asyl och på kvällen den 3 december förra året ringde gränspolisen på. Mohammad fördes till Migrationsverkets förvar. Själv upplevde han det som att bli tagen som gisslan.

– Det känns hemskt, säger han om sin situation. Det är absolut inte mänskligt att göra så här.

Mohammad tycker inte att det är värdigt ett land som Sverige.

Inte trovärdig

Bland det som är svårt är detta att inte bli trodd. I domslutet där Migrationsdomstolen avslår deras överklagande heter det: ”Vid en sammantagen bedömning anser dock domstolen att de, enbart med den anförda bevisningen, inte förmått göra sannolikt att deras konversion är genuin”. Skälet till domstolens tvivel är bland annat att omvändelsen skedde kort tid efter att de fått avslag på asylansökan.

Blir avrättad i Iran

– Hur kan de säga att vår omvändelse inte är trovärdig, undrar han. Enligt dem borde vi vara tysta och inte prata om vår tro. Men så går det inte att göra enligt Bibeln. En riktig kristen bjuder in andra att prata om sin tro, säger han.

– Jag kommer att bli avrättad om jag sänds till Iran eftersom jag varit så öppen om min tro. Jag har berättat om den i filmer och på hemsidor på internet, så regimen vet om detta.

Läs mer om kristna asylsökande

Alla tidigare artiklar