Jonatan Sverker: Nedtonad marknadsföring av Hönökonferensen

Finns det några vägar att informera bättre utan att för den sakens skull göra
konferensen personfixerad? skriver Dagens konferensreporter Jonatan Sverker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!