KD vill att regeringen betonar det kristna kulturarvet

Lyft fram den kristna etiken och traditionen som ett kulturarv. Det är Kristdemokraternas önskemål när regeringen antar en ny lagstiftning.
– Tyvärr fick jag inte med mig de övriga Allianspartierna, säger Roland Utbult (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hur viktigt är det kristna kulturarvet för Sverige? Frågan har aktualiserats i och med regeringens kulturarvsproposition, ett lagförslag som spänner över en rad områden, inte minst gällande hanteringen av kyrkobyggnader i Sverige.

Men kyrkobyggnader är inte allt. Även innehållet i den kristna tron har varit så pass betydande för Sverige att det borde beskrivas som ett viktigt kulturarv. Det menar Roland Utbult, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokrat, samt partiets representant i kulturutskottet, och han har försökt få med sig övriga Allianspartier i en sådan skrivelse.

– Men de andra allianspartierna har med olika valörer och nyanser valt att en skrivelse om kristen tradition inte ska med, säger Roland Utbult.

Ville ha tillkännagivande

Hans uttalade vilja var att samla Alliansen, och måhända få stöd av SD, för att på så sätt kunna driva igenom skrivelsen om Sveriges kristna kulturarv i riksdagen. Det skulle bli ett så kallat tillkännagivande, som innebär att riksdagen säger sin mening, vilket regeringen är tvungen att lyssna till. I den aktuella kulturarvspropositionen finns det flera frågor som oppositionen kommer att försöka driva igenom på det här sättet.

– Att jag inte kan få med de andra partierna att den kristna traditionen har spelat en viktig roll för vårt västerländska samhälle är obegripligt, och det här visar hur viktigt det är att det finns ett kristdemokratiskt parti i riksdagen, säger Roland Utbult.

Han berättar att istället har han för KD:s räkning skrivit ett särskilt yttrande, så att partiets inställning förs till protokollet.

Varför är det viktigt att i en lagtext få med en skrivelse om den kristna traditionen?

– Därför att den kristna etiken och de kristna värdena som vi har är själva grunden för vårt samhällsbygge, tillsammans med västerländsk humanism. Kyrkans och den kristna trons roll i Sveriges historia gäller inte en specifik sektor av samhället, utan det var den livsåskådning som präglade allt; konst, kultur, utbildning, sjukvård, politik och så vidare.

Har inte det här betonats tidigare?

– Nej. Inte när det gäller kulturarvsfrågorna. Den kristna traditionens betydelse är med i skollagen, som gäller såväl kommunala skolor som friskolor.

Du och KD fick inte som ni ville. Vad händer nu?

– Det blir en debatt om det här om två veckor, den 30:e maj, då det ska beslutas om propositionen. Där har jag chansen att lyfta det här igen, och utmana mina kollegor i andra partier. Sedan blir det här en tydlig signal till kyrkans folk, att det här är viktigt för oss som kristdemokrater.

Roland Utbult vill också påpeka att det kristna idéarvet lyfts fram i Kristdemokraternas principprogram, och att det är en hörnpelare i kristdemokratisk ideologi.

Proposition berör fler frågor

Den stora diskussionen kring kulturarvspropositionen har i övrigt handlat om hur staten ska ta ansvar för sina museer, bland annat hur pass fristående museerna ska vara i förhållande till statsmakten.

I propositionen berörs också flera saker som berör Svenska kyrkan, bland annat den kyrkoantikvariska ersättningen, den ersättning som kyrkan får av staten för att ta till vara på det kyrkliga kulturarvet.

 

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar
Debatt