16 maj 2021

En tidning på kristen grundKristdemokraterna

Kristendomens positiva bidrag till välstånd och demokratins utveckling i vår del av världen är väl belagt, skriver Per Landgren och Tuve Skånberg.

Inte alla religiösa uttryck är alltid lämpliga överallt, skriver Denisé Cassel och Jerry Broman (Båda KD).

Tanken att kristendomen ligger till grund för nästan allt det vi uppfattar som gott är starkt förenklad, skriver Patrik Stålgren.

Dissonans mellan Kristdemokraternas nuvarande politik och budskapet om kristna värderingar, skriver Joel Larsson och Anders Silfverdal.