Frida Park: Svensk abortpraxis är ovärdig

Det bör skilja minst en vecka mellan då kvinnan får abortera och när liv kan räddas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

I Sverige är abort tillåtet fram till graviditetsvecka 18, av vilket skäl som helst. Därefter krävs tillstånd av Socialstyrelsen fram till vecka 21+6. Får kvinnan­ tillstånd till abort så sent i graviditeten kan det bland annat handla om svåra missbildningar eller sjukdom hos modern, men också sociala skäl. De sena aborterna är få, ungefär 150 per år. Man kan ana smärtan bortom statistikens anonymiserande siffror.

Med hjälp av ultraljud bedöms graviditetslängden. Men bedömningen är inte exakt. Felmarginalen är en vecka men kan, enligt Andrea Kischkel, specialist- och överläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Gällivare sjukhus, vara så mycket som 12–14 dagar. En graviditet som bedöms vara i vecka 21 kan i själva verket vara i vecka 23 (och tvärtom).

Bekymret med felmarginalen blir tydligt när man tittar på den övre gränsen för abort. Tidigare har Socialstyrelsens rättsliga råd sagt att en abort måste vara slutförd senast vecka 21+6 eftersom barnet anses vara livsdugligt dagen efter – i vecka 22. Men nu backar det rättsliga rådet om att aborten måste vara slutförd en viss dag.

Vi pratar inte kvinnans kropp. Vi pratar inte cellklump.

Vi pratar barn, även i juridisk mening, som i dag riskerar att aborteras. Detta trots att abortlagen klart säger att inga livsdugliga barn får aborteras. För den som anser att abort måste finnas men att barnet i livmodern också har ett skyddsvärde (vilket riksdagen slagit fast) är detta svårt att förlika sig med.

Drygt 40 procent av de för tidigt födda i vecka 22 överlever. Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom neonatalvård (vård av för tidigt födda barn) framförde nyligen krav på att den övre gränsen för abort måste sänkas en vecka. Rådet har helt rätt.

Om felmarginalen är en vecka bör det skilja minst en vecka mellan då kvinnan får abortera och när liv kan räddas.

Abortlagen är över 40 år gammal. Under dessa årtionden har det skett stora medicinska framsteg som innebär att ändringar måste göras. Det är inte heller första gången vi står inför en sådan justering.

Gränsen för livsduglighet har ändrats från vecka 28 till nuvarande vecka 22, efter att hänsyn till den medicinska utvecklingen tagits. I dag är det knappast någon som driver linjen att kvinnan ska få abortera fram till vecka 28.

Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om svåra situationer. Om tekniken utvecklas så att rutin­ultraljudet kan tidigareläggas (från dagens vecka 17–18) skulle flera av de sena aborterna kunna undvikas.

En avgörande princip i en rättsstat värdig namnet är att man hellre friar än fäller om bevis saknas. Detta för att ingen oskyldig ska riskera att dömas för något denne inte gjort. I en rättsstat värdig namnet måste det också vara en avgörande princip att om det finns den minsta risk för att livsdugliga barn aborteras måste praxis ändras.