Frida Park

Frida Park

Opinionsredaktör

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen sedan 2020, har det övergripande ansvaret för tidningens opinionsarbete och sitter i tidningens ledningsgrupp. Hon har tidigare arbetat som debattredaktör och ledarskribent på Dagen.