28 september 2020

En tidning på kristen grund



Krönikor

Julia Kronlid (SD): Därför finns jag som kristen med i politiken

Ingen kan ta den personliga tron ifrån mig.

Min tro på Jesus, ja den har funnits där sedan barnsben som en självklar del av livet. I min tonårstid vantrivdes jag i den tuffa skolmiljön och den mer kravlösa gemenskapen i kyrkan kom att bli en viktig tillflyktsort. Jag har jobbat inom vården och trodde alltid att det skulle vara mitt jobb.

Efter att jag och min man bott en tid utomlands och arbetat med bistånd, fick jag dock ett nytt perspektiv på Sverige när jag kom hem igen och intresset för samhällsfrågor växte. Jag såg med nya ögon vilket självförakt Sverige hamnat i, hur utanförskap, segregation och kriminalitet ökade samtidigt som kristna värderingarna alltmer verkade få stryka på foten.

När jag av en händelse hamnade på Sverige­demokraternas hemsida blev jag förvånad över att det fanns ett parti med så mycket klokt att säga i samhällsdebatten och som vågade stå upp för konservativa värderingar. Även jag hade mina fördomar men jag ville skapa mig min egen uppfattning vilket jag också gjorde och engagerade mig mer och mer i partiet och i politiken som sen för mig helt osannolikt ledde mig in i riksdagen 2010.

För mig har det alltid varit viktigt att det är laget i sitt parti man arbetar för och är lojal med. Samtidigt har givetvis min tro alltid funnits med mig i mitt personliga liv såväl som i mitt politiska uppdrag. Att finnas med som kristen i politiken har för mig varit att ha med ytterligare ett perspektiv än en uppsättning åsikter. Ibland finns det svåra etiska vägval när det handlar om synen på mänskligt liv och hur vi bejakar vårt kristna kulturarv.

Att vara kristen och politiker kan också innebära att man alltid har den personliga tron att falla tillbaka till och finna styrka ifrån när det stormar runt omkring. Dock kunde jag inte föreställa mig hur hårt konfronterad man skulle komma att bli som kristen och politiker.

Samtidigt som humanisterna utan grund framställde mig som en lite halvgalen kristen fanatiker ifrågasatte representanter för svensk kristenhet offentligt om min personliga tro var äkta, för att jag valt ”fel parti”. I sådana tillfällen har tron blivit något högst personligt och orden från Kristina från Duvemåla ”du måste finnas vad vore mitt liv utan dig, en spillra på ett mörkt och stormigt hav” blev plötsligt blivit väldigt verkliga. Men jag har också mött mycket stöd genom åren och lärt mig att ingen kan ta den personliga tron ifrån mig.

Jag tror det är viktigt att kristna över partigränser stöttar varandra och finns där med en etisk kompass för att skydda Sverige från att gå helt vilse. Det behövs inte minst nu när vi ser hur våra äldres människovärde blir ifrågasatt när de lämnas att dö utan vårdinsatser i den svåra pandemin. I politikens värld får vi aldrig glömma bort empati och engagemang för den enskilda människan.

Julia Kronlid, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Under sommaren reflekterar åtta riksdagsledamöter från åtta partier över ämnet hur deras kristna tro påverkar deras politiska gärning.

Läs mer Politiker skriver sommarkrönikor

Fler artiklar