Ödmjukhet är svensk bristvara

Att svenska dagstidningar är slentrianmässigt Israelkritiska är illa nog. Men vad har kyrkan i det gänget att göra?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!