06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

När förföljelserna av judarna började

Det är påsk 160 e Kr och i Sardes i den romerska provinsen Asien predikar biskopen att det är judarna som har mördat Jesus. När kristendomen infördes som officiell religion i Rom på 300-talet var marken bäddad för kristen antisemitism. Det dröjde inte heller länge förrän judarna var en isolerad grupp, både politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Sonia Schlossman skriver här om judiskt liv i Rom i andra delen av vår serie på fyra artiklar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar