15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Att förbereda sig väl för döden

Under hösten visar Historiska Museet en tankeväckande utställning om livets skörhet och människans utsatthet – den naturliga respektive den våldsamma plötsliga döden. Det som stör är den klämkäcka underrubriken ”Kom ihåg att dö”. Det lär vi nog göra antingen vi vill det eller inte. Meningen med det medeltida ut-trycket Memento mori är i stället att vi ska dö så väl förberedda som det går. Att redan under livstiden besinna oss över vad som är verkligt viktigt och inte bara låta tiden rinna iväg.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar