11 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Kristet tv-program visas på muslimsk kanal

Ett nytt kristet tv-program har just haft premiär i Betlehem. Med en timmes sändning i veckan – på en muslimsk tv-station – hoppas programmakarna kunna öka förståelsen bland palestinierna för den utsatta kristna minoriteten. En evangelisk bibelhögskola står bakom det svenskstödda projektet.

Endast för prenumeranter

Arne Lapidus

Arne Lapidus är Dagens korrespondent i Israel.

Fler artiklar