15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Fotograf och pastor ger ut bok om inre längtan

Boken är skriven av Daniel Wramhult, med bilder av fotografen Andreas Joakimson.

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar