15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Luther examinerad – och underkänd

I fem av sina kärnämnen examineras Martin Luther i denna lilla bok av docenterna Patrik Hagman och Joel Halldorf. Ämnena är nåden, gärningarna, kyrkan, Skriften och tron. Trots lite beröm bitvis, tilldelas Luther ett klart IG i varje ämne.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar