03 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Han satte Pingst på akademiska kartan

Han har varit föreståndare för Institutet för pentekostala studier, IPS, nära knutet till Uppsala universitet. Och han lade grunden till en akademiskt baserad pastorsutbildning inom Pingströrelsen. Nu har Boliviamissionären och akademikern Jan-Åke Alvarsson avslutat sin tjänst som professor i kulturantropologi.

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar