Kultur

Recension: Viktiga inblickar i husförsamlingsrörelsen i Kina

Bo Wettéus har läst “Berättelsen om det lilla trädet” av Peter Pan

Titel: Berättelsen om det lilla trädet

Författare: Peter Pan

Förlag: Narin förlag (127 sidor)

Genre: Mission

När Mao Tse Tung och det kommunistiska partiet tog makten i Kina 1949 trodde många att kristendomens saga i landet var all. Kyrkor stängdes, pastorer och präster fängslades och många avrättades och stora delar av den kristna församlingen blev i praktiken underjordisk med mycket små möjligheter att verka offentligt. Många såg nog inte någon lysande framtid för den kinesiska kyrkan.

1976 dog Mao och ett nytt politiskt ledarskap såg behovet av att öppna Kina för omvärlden på olika sätt. Nu kunde också Kinas kristna bli mer offentliga och det visade sig att den kristna tron inte bara överlevt, utan också expanderat kraftigt under tider av svårigheter och förföljelse. Idag räknar man med att det finns 100 – 125 miljoner kristna, fler än medlemmarna i det kommunistiska partiet. Tyvärr finns det idag tecken på att läget för kyrkan långsamt försämras igen.

I boken berättar författaren om sin egen väg till tro på Jesus och hur han och hans hustru vigt sitt liv åt att berätta för andra om tron och hur de går till väga för att bilda husförsamlingar, som har en inneboende kraft att växa och knoppa av sig. Han avslöjar också något av hemligheten till att den kristna tron växer med en sådan oemotståndlig kraft. Det handlar om en total överlåtelse till uppdraget, en bergfast tro på Bibeln som Guds ord, ett totalt beroende av Gud, en uthållighet i lidandet, en enkelhet i strukturer och organisation av gemenskapen och en vilja att hela tiden gå vidare med det kristna budskapet.

Boken ger en god inblick i den kinesiska miljön och hur kristna människor tänker och handlar, men den skulle vunnit på att ha givit en fylligare bild av miljöerna, förutsättningarna och människorna. Säkert är att svensk kristenhet har mycket att lära av våra kristna, kinesiska systrar och bröder, när det gäller att leva ut och förmedla budskapet om Jesus.

Fler artiklar för dig