Kultur

Konfirmander får bearbeta oron inför krisen i Europa

Under fredagen hålls releasefest i Stefanskyrkan för musiken som skrivits till konfasatsningen

Under konfirmationen hos S:t Johannes församling upplevde ledare att ungdomar lättare tog till sig av undervisning som var kopplad till samtiden. När oroligheter spred sig i Europa, som terrorhot och flyktingkris, kom idén till Pray for Europe. Materialet har blivit ännu mer aktuellt i och med kriget i Ukraina.

Pray for Europe är ett studiematerial för konfirmander som S:t Johannes församling i Stockholm jobbat fram. Idén till materialet föddes när församlingen såg ett intresse bland konfirmander för aktuella frågor som flyktingkris, fattigdom, hbtq- och miljöfrågor.

– Många känner en oro runt händelser som sker i Europa och Sverige i dag, det behöver man bearbeta och prata om. Vi vill att materialet ska vara utvecklande både personligt och i konfirmandernas kristna tro, säger Ingemar Berglind, musiker i S:t Johannes församling.

Ingemar Berglind

Materialet tar bland annat upp terrorattentaten runt om i Europa och flyktingvågen. Med tiden har nya frågor väckts och ett krig brutit ut.

– Projektet är levande. Nu skriver vi kapitel om pandemin och kriget i Ukraina, säger Ingemar Berglind.

Pray for Europe består i dag av tolv kapitel med olika teman. Varje kapitel innehåller en novell, sång och undervisningsmaterial.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp i församlingen för att inkludera så många som möjligt. Musiken är till exempel skriven av flera låtskrivare vilket gjort att både körlåtar, sololåtar och allsång finns med, säger Ingemar Berglind.

pray for Europe

Pray for Europe togs fram som ett konfirmationsmaterial men riktar sig även till samtalsgrupper och studiecirklar.

– Jag tror att kyrkan har bra redskap för att hantera svåra frågor. Kyrkan har gått igenom många kriser och har därför en stabil grund att stå på, säger Ingemar Berglind.

Under fredagen hålls en releasefest för låtarna som skrivits till Pray for Europe i Stefanskyrkan. De släpps även på Spotify.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig