Kultur

Palestinsk pastor vädjar till svenskar: Älska både judar och araber

Pastor Steven Khoury är bekymrad över den utsatta situationen för kristna i Betlehem – nu bygger han en bibelpark för att öka förståelsen

Majoriteten av de kristna i Betlehem har lämnat området. Men pastor Steven Khoury är kvar. Han är orolig för de kristnas situation, men inte har inte tappat hoppet. Nu bygger hans lilla församling en bibelpark för att öka förståelsen för kristen tro och genom Bibelns berättelser.

Antalet kristna i Betlehem sjunker. Det är ett faktum. De exakta siffrorna varierar, men Steven Khoury, pastor i First Baptist Church of Bethlehem beskriver att befolkningen i Betlehemområdet vid millennieskiftet utgjordes av 85 procent kristna.

– I dag är den siffran nere på 15–20 procent. Många har flytt till Europa, USA, Australien och andra platser, konstaterar han i Dagens programserie från Israel.

Steven Khoury berättar även att många kristna i Betlehem känner sig övergivna av andra kristna.

– De sionistiska kristna älskar Jesus, men ibland gör deras kärlek för Israel att de inte tänker på den andra sidan. Och sedan finns de som är drivna av social rättvisa och gärna stöttar den palestinska saken men alltför ofta kallar de ont för gott och gott för ont. Vi ser i dag hur många unga kristna i vårt närområde känner sig övergivna och förvirrade.

– Det jag skulle vilja säga till svenska kristna är att ni inte måste älska juden och hata araben, eller hata juden och älska araben. Om det finns tillräckligt med plats i Faderns hjärta för att älska dem båda, varför skulle inte vi kunna göra det, utbrister han.

Vi är en kyrka som lär ut evangeliet om Jesu kärlek att älska sina nästa och det provocerar.

—  Steven Khoury

Pastor Steven Khoury konstaterar att priset för att leva som kristen i regionen många gånger varit högt.

– Vi har fått många Molotov-bomber kastade på kyrkan. Vi har även haft medlemmar som blivit fysiskt attackerade. Vi är en kyrka som lär ut evangeliet om Jesu kärlek att älska sina nästa och det provocerar, konstaterar han.

Betlehemspastorns församling är knappast någon megakyrka, sett till resurser och antal medlemmar. Men den livskraftiga baptistkyrkan är ändå fast beslutna att kämpa för att förändra situationen i området. Just nu genomför man exempelvis en stor satsning för att bygga en bibelpark i Betlehem för att öka förståelsen för den kristna tron.

– Det vi gör här är unikt i den här delen av landet. Vi bygger upp ett fullskaligt center med ledarskapsträning- och evangelisationsträning som också inkluderar ett boende. Dessutom arbetar vi med den här unika bibelparken, berättar han entusiastiskt.

Själva bibelparken bygger på tolv stationer där man vandrar genom bibliska miljöer uppbyggda både inomhus och utomhus.

– Man får komma hit och lära sig om Bibeln oavsett om man är muslim, katolik, ortodox. Vi vänder oss till alla grupper i området. Och även till utländska besökare, berättar Steven Khoury.

Han beskriver att det stora böneämnet just nu är att få hjälp av kristna i Europa och andra delar av världen att engagera sig i projektet.

– Vi uppmanar kristna runt om i världen att be för den här satsningen, men också att fråga sig om man på något sätt kan vara med och engagera sig för det kristna arvet i Betlehem. Det här handlar om att bevara det historiska arvet på platsen som har en helt unik betydelse för oss kristna.

– Med den här satsningen vill vi presentera budskapet om Jesus Kristus och vi hoppas att alla besökare kunna känna sig välkomna oavsett var man kommer från eller vilken bakgrund man har.

---

Fakta: Dagens Israelserie

  • I sex episoder besöker Dagens chefredaktör Felicia Ferreira tillsammans med skådespelaren Rasmus Troedsson 75-årsfirande Israel.
  • Temat för satsningen är ”Israel med nya ögon” och hittills är dessa fyra avsnitt släppta: 1 Människor och framtid, 2 Arkeologi som talar, 3 Vandra med mening, 4 Den kristna närvaron.
  • Avsnitten finns att ta del av här.


---

Fler artiklar för dig