Kultur

Teologiska byggen är inte heliga

Birger Thureson har läst “När allt står i brand – tro formad ur askan” av Brian Zahnd

Titel: När allt står i brand – tro formad ur askan

Författare: Brian Zahnd, översättning av Thomas Arvidsson

Förlag: Narin förlag (175 sidor)

Genre: Teologi

Varför överger många evangelikala kristna sin tro i en tid av ökad skepticism, cynism och sekularisering? Brian Zahnd, pastor och bibellärare, ställer i sin bok När allt står i brand frågan frågan utifrån en amerikansk kontext. Men den är relevant också i Sverige, vill jag påstå.

Ordet på modet i det här sammanhanget är dekonstruktion. Teologin monteras ned och bitarna sätts ihop igen på ett sätt som ska göra den mer relevant för samtiden. Så är tanken. Begreppet fylls dock med lite olika innehåll, och processen kan uppfattas som både hot eller möjlighet.

Zahnd talar hellre om rekonstruktion. Han betraktar teologin som ett hus, eller ett palats byggt kring kung Jesus. En del av detta hus har vi ärvt. Annat har vi själva konstruerat. Men Jesus är inte huset. Därför kan vi restaurera, bygga om, rent av riva en del oanvända rum. Det avgörande är att Jesus får sitta kvar på sin tron i husets centrum.

I 40-årsåldern gjorde författaren upp med sin tidigare teologi ”som karaktäriserades av sekteristisk tvärsäkerhet, västerländsk individualism, amerikansk konsumism och religiös nationalism.” Det förde honom inte bort från tron – som en ständigt pågående dekonstruktion riskerar att göra – utan till en djupare Kristusgemenskap.

I bokens senare del vänder han läsarens blick mot mystiken. Kristendom som bara rör intellektet kan inte hålla tron vid liv i en desillusionerad och sekulariserad tid, menar Zandh. Att erfara Gud är något annat än att ha kunskap om Gud.

En del läsare kan säkert bli provocerade av den kritik Zahnd riktar mot fundamentalistisk bokstavstro, som i det långa loppet stjälper mer än hjälper, enligt hans mening. Men jag tror att många fler kan bli inspirerade till ett teologiskt tänkande där Jesus på ett orubbligt och hoppfullt sätt står i centrum även när allt runt omkring står i brand.

När allt står i brand – tro formad ur askan av Brian Zahnd.
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar