Kultur

Alf B Svenssons bok både stärker och utmanar

Maria Ringdahl har läst “Du duger! Stärk ditt självförtroende som förälder” av Alf B Svensson

Titel: Du duger! Stärk ditt självförtroende som förälder.

Författare: Alf B. Svensson.

Förlag: Semnos (94 sidor)

Genre: Vägledning

Den kristna psykologen Alf B. Svensson har varit välkänd i kristna sammanhang under många år. Jag minns själv de roliga illustrationerna i mina föräldrars exemplar av hans bok Våga vara förälder som kom för dryga 20 år sedan. Nu får jag själv som förälder möjlighet att läsa den nyligen fyllda 80-åringens tolfte bok. Även den handlar om föräldraskap.

”Du duger” är medvetet kort och lättläst, med motiveringen att alla ska orka läsa den oavsett läsvana eller utbildningsnivå, och hinner täcka in många ämnen på de knappt hundra sidorna. Utgångspunkten är att föräldrar inte kan ersättas; närvarande föräldrar är den viktigaste aspekten för att minska risken för psykisk ohälsa eller kriminalitet.

Svensson grundar sina råd i forskning och mångårig erfarenhet som skolpsykolog, make och pappa men hänvisar också till vad Bibeln säger. Exempel på ämnen som lyfts är vikten av att prata med sina barn, skärmarnas plats, pappans roll, gränsdragningar, samtal om sex och samlevnad och hur man hjälper barn i deras andliga utveckling. Till skillnad från för 20 år sedan påverkar barns användning av sociala medier och skärmar flera av dessa aspekter och ger nya utmaningar i föräldraskapet.

Boken stärker en som förälder genom att visa att det viktiga är att finnas där och att älska sina barn, och att de flesta av oss redan gör mycket rätt. Men den utmanar också och ger konkreta tips för hur man kan utvecklas i sitt föräldraskap och därmed känna ännu bättre självförtroende.

Att boken riktar sig mot en bred publik är på många sätt en styrka, men gör den också något uddlös i vissa moraliska frågor där jag hade önskat lite mer tydlig vägledning. Men över lag är det här en mycket läsvärd liten bok till alla oss som inte alltid tycker att det är enkelt att vara förälder.

Fler artiklar för dig