Kultur

Hallonsteen fördjupar kristna vardagsfrågor

Edel Irén Lappin har läst “Tron söker förstå” av Gösta Hallonsten

Titel: Tron söker förstå

Författare: Gösta Hallonsten

Förlag: Veritas (190 sidor)

Genre: Teologi

Fides quaerens intellectum – tron söker förstå. Detta är den medeltida munken Anselm av Canterbury:s (1033–1109) teologiska metod. Tron, tilliten till Gud, ligger till grunden för hans förståelse för teologi. Med det menar han att relationen till Gud kommer först. Ur den relationen föds en längtan efter mer kunskap om Gud för att lära känna – och förstå – Gud bättre. Tron söker förstå är också titeln för Gösta Hallonstens, professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds universitet, nyutkomna bok.

Boken är indelad i tolv avsnitt, som behandlar just centrala teologiska frågor. Den börjar i de breda frågorna som frågor om skapelsen, teologisk antropologi och det övernaturliga. Därefter går den in på de mer klassiska frågorna om synd, frälsning, treenigheten och sakramenten. Det sista kapitlet handlar, passande nog, om eskatologiska frågor. Boken går i Anselms fotspår och fördjupar många av de frågor som berör kristna i vardagen, men som man inte alltid reflekterar över. Till exempel så tar man som kristen ofta frågor som inkarnationen och treenigheten för givet men man kanske inte har fördjupat sig i hur det hänger ihop egentligen.

Boken ger både förklaringar på hur dessa saker beskrivits historiskt men också exempel utifrån hur teologisk forskning ser ut i dag. Den intellektuella ansatsen är både bokens styrka och svaghet. Styrka för att den pedagogiskt sammanfattar komplicerade frågor och gör dem lättillgängliga. Samtidigt krävs det en del förkunskaper för att kunna ta den till sig helt och hållet.

Gösta Hallonsten är katolik, men bevandrad både i den lutherska, katolska och östkristna traditionen. I boken finns hänvisningar till flera stora protestantiska teologer som Wolfhart Pannenberg och Sarah Coakley och för den som är intresserad av ekumenik så diskuteras både filioque-frågan och rättfärdiggörelsen.

Fler artiklar för dig