Stort intresse när Luthers arv diskuterades

Örebro. Luther dog för snart 500 år sedan. Så vad har han med oss att göra?En hel del, skulle det visa sig när en historieprofessor, en etikforskare och en pingstpastor ombads svara på frågan om vi alla är lutheraner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Varför Luther?

– Det har med döden att göra, förklarar pingstpastorn Magnus Persson. Vi har samma existentiella frågor som man hade för 500 år sedan. Vårt ärende är att ge tröst åt dem som förslavas av fruktan för döden.

För att få frid inför döden måste man få frid inför Gud säger han, och vrider och vänder på den klassiska lutherfrågan om lag och nåd.

– Det är för att något i mig bejakar Guds lag som jag kommer i ångest. Synd är den enda doktrinen som går att empiriskt bevisa, tillägger han skämtsamt.

Steg ett är att träna människor att erkänna sina synder, att säga: jag hade fel, utan att skylla på någon annan. I brödet och vinet räcks så syndaren tröst, får tro med kroppen.

Så ska församlingen vara en evangelisk, tröstande själavårdsrörelse vars grundläggande fråga är denna: kan man vara människa här?

– Människor ska inte bära kyrkan, de ska bäras av den, och den stora kyrkotraditionen bär sig själv, den behöver inte aktivismen för Gud, menar Magnus Persson.

Han tror att frikyrkan behöver reformeras genom ta vara på arvet i reformationen.

– Men vi söker inte Luther, vi söker det Luther sökte: Kristus och honom som korsfäst för oss, det är centrum. Arbetet med den stora berättelsen har kollapsat. Formulera den igen!

Magnus Persson har gjort många försök. Han vet hur man får folk till kyrkan: man tar bort korset, stötande ord och allt som påminner om kyrka. Motiven i församlingen United var rätt, längtan att nå ut var genuin och när man får tredubbla gudstjänsterna varje söndag måste man väl vara rätt ute?

Men Magnus hade sina dubier.

– Vi var bra på att mingla, nätverka och kommunicera. Men i takt med kvantiteten blev vi upptagna med sekundära saker.

Och frågorna kom. Är det hållbart, det vi erbjuder? Varför vill vi dra mer folk? Till vad? Med vad? Kan man bli vuxen och gammal på den här tron? Kan man uppfostra barn? Kan man leva igenom kriser? Magnus ville ta till sig det bästa hos olika kyrkotraditioner: god predikan, skön liturgi, bra lovsång, diakoni och karismatik.

– Allt tillhör ju oss, så varför inte låta oss berikas av allt?

Men det var hos Luther församlingen stannade efter intensiv bibelläsning, bön och reflexion.

Och så landar han i Luthers OCH. Kan vi klara både och – samtidigt?

Lag och evangelium. Rättfärdig och syndare – samtidigt.

Eva-Lotta Grantén har ansvar för församlingsutveckling i Lunds stift och har forskat på luthersk identitet. Hon är inne på samma tema.

– Vi måste förstå och erkänna skillnaden mellan princip och praktik, säger hon. Kyrkan måste stå för öppenhet och egenart, hänvisa till lagen, vad som är gott och rätt, för att hjälpa människor leva sina liv och gestalta vad det är att leva i Guds nåd.

Hon ser paralleller mellan den unge Luther och unga idag. De tar sina studier på allvar och vill nå upp till kraven på ett vackert yttre och ett lika vackert inre. När det inte fungerar – för det gör det ju aldrig – känner de sig fel och straffar sig själva. Unga har ångest, och det hade också Luther. Mot skam hjälper inte förlåtelse. Man behöver nåd!

– Reformationens startpunkt är en känslomässig helomvändning hos Luther, menar Grantén. Från ångest och förtvivlan till glädje och nåd.

Så måste kyrkans budskap vara befrielse. Frihet att älska, frihet att förverkliga kärleken och förtröstan på att andra reser oss upp: det är det kyrkan är till för. Kyrkans viktigaste resurs är befrielsen, nåden, försoningen och omvändelsen. Kyrkans uppdrag är att förmedla kärlek och hopp till barn och unga och frid till de äldre.

– Man kan inte bli glad av att prestera, säger Eva-Lotta Grantén. Poängen med gärningarna är helt enkelt att vår nästa ska betjänas.

Kyrkan måste fortsatt stå för evangeliets kärna. Om den till exempel står upp för återförening av familjer så bör det ske utifrån att enade familjer är Guds mening, inte att det är en fråga om mänskliga rättigheter.

Läs alla artiklarna om Lutherseminariet