06 mars 2021

En tidning på kristen grundLedare

Joel Halldorf: Var Hillsongs nattvard trogen pingsttraditionen?

Pandemin tvingar oss att improvisera. Vi måste hålla gemenskapen, gudstjänsten och diakonin levande under nya förutsättningar. Det föder kreativitet, men tvingar oss samtidigt att ställa grundläggande teologiska frågor.

Endast för prenumeranter

Joel Halldorf

Joel Halldorf är teologie doktor och skribent på Dagens ledarsida.

Fler artiklar