Ledare

Ett steg framåt för skolans undervisning om sex

Elisabeth Sandlund, i korthet.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Om skolans sexualundervisning finns mycket att säga, både att den alltid har varit och förblir kontroversiell och att den är viktig. De nya läroplaner som klubbades av regeringen på torsdagen förefaller innebära ett steg i rätt riktning. Redan det att ämnet byter namn till “sexualitet, samtycke och relationer” antyder i vilken riktning förändringen går. Just hur man får relationer att fungera är det som eleverna själva brukar lyfta fram som ett önskemål.

Att hjälpa barn och unga att “utveckla ett kritiskt förhållningssätt” till pornografi är självfallet behjärtansvärt, likaledes att betona ömsesidig respekt och motverka sexuella trakasserier. Hur väl skolan lyckas i alla dessa ambitioner återstår att se när det nya upplägget börjar tillämpas i klassrummen.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig