Ledare

Kyrkorna måste säga nej till vaccinpass

Frida Park: Risk för grundlagsvidrig inskränkning av rätten att utöva sin tro

Oetiskt tvång i ett accelererande övervakningssamhälle eller en nödvändig åtgärd för att stoppa smittspridningen och underlätta återgången till det normala? Åsikterna om vaccinbevis för resande – men också för fritids- och kulturaktiviteter – går isär. Och ska det krävas intyg för att få gå i kyrkan?

Den 1 juli i år infördes digitala vaccinbevis i Sverige. Syftet var att underlätta ett säkert resande inom EU. Men nu förs det diskussioner i flera länder om att använda samma intyg för att framöver smittsäkert kunna röra sig fritt i samhället – på krogen, på konserten – eller för att delta i en gudstjänst.

I Storbritannien, som Dagen skrivit tidigare om, författade tusentals kyrkoledare ett upprop om medicinsk apartheid och inskränkning av religionsfriheten. Förslaget beskrevs som ett av de farligaste någonsin. De menar att krav på vaccinpass för att besöka en restaurang eller en kyrka öppnar för ett övervakningssamhälle där den personliga integriteten kränks. De brittiska prästerna och pastorerna hotade med att släppa in gudstjänstdeltagare även om vaccinpass införs.

Får svensken “bröd och skådespel”, i det här fallet ölsejdel på krogen eller läktarplats på hockeyn, verkar det spela mindre roll om de i regeringsformen stadfästa rättigheterna monteras ned.

—  Frida Park

Massiva protester och livliga demonstrationer blev även följden när landet på andra sidan kanalen den 21 juli införde krav på vaccinpass eller negativt covidtest för att besöka platser för kultur och fritid. Men Emmanuel Macrons Frankrike valde att undanta platser för tillbedjan från de nya bestämmelserna med hänvisning till att religionsfriheten i fransk lagstiftning har en separat status som ger ett strängare skydd än andra rättigheter.

Även i Sverige förs nu diskussioner om att utöka användningen av vaccinbevis. Hur ska då kyrkorna ställa sig till vaccinintygen? I maj sa Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, till Dagen att frågan ännu inte diskuterats, men att hon tror att de skulle varna för åtgärder som inskränker den personliga integriteten. Det vore inte bara välkommet utan nödvändigt.

Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att kyrkorna tydligt uppmanar till vaccinering mot covid-19, inte minst utifrån omsorgen om medmänniskan. Men vaccinering måste fortfarande vara ett fritt val. Om myndigheter börjar ge fördelar till de som vaccinerar sig finns risken att tron på sammansvärjningar späs på hos de som av konspiratoriska skäl avstått vaccin. Det vore kontraproduktivt. Samtidigt måste kyrkorna med skärpa värna rätten att utöva sin tro och avvisa förslag om vaccinintyg för att få fira gudstjänst.

Med alla pressträffar under pandemin färskt i minnet, där kyrkan och troende endast i undantagsfall omnämnts, är det rimligt att hysa farhågor att politiker och journalister inte ens kommer uppmärksamma risken för ytterligare inskränkningar av religionsfriheten. Får svensken “bröd och skådespel”, i det här fallet ölsejdel på krogen eller läktarplats på hockeyn, verkar det spela mindre roll om den i regeringsformen stadfästa religionsfriheten monteras ned.

Fler artiklar för dig