Ledare

Kvinnor i toppen garanterar inte ett jämställt samhälle

Kommentar. En kvinna som statsminister är bara början

Fredrik Wenell, i korthet.

Det har nog inte undgått någon att en hel del menar att det sannerligen är på tiden att Sverige får en kvinna som statsminister.

Dagens Nyheter hade av den anledningen ett reportage (22/11) om de 26 kvinnor som just nu är presidenter eller premiärministrar runt om i världen.

Det symboliska värde det ligger i att en kvinna kan nå högst upp ska naturligtvis inte underskattas. I det långa loppet kommer det spela roll för framtida kvinnor. Men vid en snabb överblick över vilka nationer som har kvinnor i toppen visar det sig att det inte alls innebär att landet i övrigt är jämställt.

Det borde inte komma som någon överraskning för kristna. Den viktigaste makten kommer inte ovanifrån utan underifrån. I vardagen förs den viktigaste kampen för jämställdheten.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig