Ledare

Påtagligt bekväm Åkesson höll fokus på sina standardfrågor

Återvandringsmiljard, religiösa symboler och det kristna kulturarvet tema för SD-ledaren

Det var en påtagligt bekväm partiledare som var tillbaka i pingstkyrkan i Uppsala för Dagens partiledarsamtal. “Jag och Gud har en bra relation, men den är rätt så unik.” Så svarade Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson på frågan om han fortfarande ber dagligen. “För säkerhets skull”, sa Åkesson som under kvällen lockade publiken till flera skratt.

Säkerheten, och i synnerhet det förändrade säkerhetsläget fanns som en fond i samtalet och blev särskilt tydligt när Åkesson fick extra tio miljarder att fördela. Försvaret fick hälften. Det var kanske inte så förvånande, inte heller att området migration, integration och bistånd fick väsentligen mindre pengar – men ändock en miljard.

Men den som trodde att SD antagit en mer följsam inställning till flyktingmottagande insåg snart sitt misstag. Miljarden var vad Åkesson kallade “en återvändningsmiljard”. Pengar till att verkställa avvisningar och till förvar av människor som ska avvisas.

Jesus var flykting, är ett vanligt argument bland flyktingvänliga kristna. Ja, det var han, och ett föredöme, menade Åkesson, eftersom Jesus flydde till närområdet och återvände när det var säkert i hemlandet.

Jesus är ett föredöme, menade Åkesson, eftersom han flydde till närområdet och återvände när det var säkert i hemlandet.

Och mycket av samtalet kom som förväntat att handla om partiets syn på människor med annan hudfärg eller från en annan kultur och även om inga direkta nyheter kunde skönjas, biståndet ska halveras och andra länder måste ta större ansvar, väjde Åkesson för konvertitfrågan. De som söker asyl för religiös förföljelse i Sverige gör ju inte det i första land - Åkessons favoritprincip - och dessutom har de med sig kulturella uttryck som splittrar Sverige.

SD verkar ha en något egen syn på den sekulära staten. Inför valet 2022 kommer partiet, som Richard Jomshof redan indikerat även på debattplats i Dagen, fokusera på kritik mot muslimska friskolor, inte kristna. Hur det är förenligt med religionsfriheten han talade sig varm för framkom inte. Att poliser behöver dölja sina kors, symboler som funnits i Sverige i tusen år, såg Åkesson som sorgligt men som en logisk följd av att det är orimligt att en polis bär huvudduk eftersom det kan påverka synen på polismaktens objektivitet.

Om partiets möjlighet till makt och inflytande sa Åkesson förvisso att ansvaret och allvaret blivit större. Men även: “Jag har inte velat in i stugvärmen”, om köttbullskalasen med Ebba Busch (KD) och samarbete med Ulf Kristersson. Visst stämmer det, som SD-ledaren slog fast, att det är M och KD som förflyttat sig närmare SD. “De vet att de inte kan få makten utan att vara snällare mot oss”, konstaterade Åkesson som för kvällen inte hade svårt att välja Biden framför Putin – eftersom Biden kan komma till Sveriges försvar om Putin anfaller. “Men jag har aldrig gillat Putin”.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig