Ledare

Skolan ska lära eleverna kritiskt tänkande - även gällande evolutionsteorin

Frida Park: Spä inte på fördomen att vetenskap och tro inte går att förena

Ska inte evolutionsteorin kunna ifrågasättas i skolan? I en dom i kammarrätten fastslås att Ekebyholmsskolan i Rimbo, som drivs av adventistsamfundet, inte bedrivit undervisning på ett sätt som är förenligt med läroplanens kursplaner i ämnet biologi. Orsaken är bland annat att en obehörig lärare i ett bildspel påstått att allt fler forskare ifrågasätter evolutionsteorin. Källan till påståendet var en kreationistisk tankesmedja. Därefter har eleverna bland annat fått i uppdrag att formulera “vetenskapliga” argument mot evolutionsteorin, som Dagen Dokument visar.

I domen från kammarrätten står det att skolan inte ska undervisa om kritik mot evolutionsteorin, “än mindre framställa ovetenskapligt ifrågasättande av evolutionsteorin som vetenskapligt”. Det tangerar Skolverkets utlåtande om fallet – att evolutionsteorin har en unik ställning inom biologin och är “så nära en vetenskaplig sanning” man kan komma samt att det inte finns någon forskning som motbevisar den.

Skolor ska givetvis följa läroplanen. Men hur går ett förbud om att kritisera teorier ihop med läroplanens skrivningar om kritiskt tänkande och att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram? Dessutom ska ju skolan hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och bedriva en saklig och allsidig undervisning. Gör skolan det om den förbjuds att ifrågasätta evolutionsteorin?

En lärare måste kunna lyfta fram sådant evolutionsteorin inte förmår svara på - frågor om universums, jordens och livets uppkomst.

—  Frida Park

Jo, en lärare måste kunna lyfta fram att nya rön ständigt framkommer och att justeringar sker. Likaså att respekterade forskare kan ha legitima frågetecken och ifrågasättanden. Men det måste göras skillnad mellan spekulationer och vad som faktiskt är vetenskap. Konfessionella skolor följer inte svensk läroplan om de lär ut att de vetenskapliga beläggen skulle vara osäkra till exempel gällande universums ålder.

Jo, en lärare måste kunna lyfta fram sådant evolutionsteorin inte förmår svara på – frågor om universums, jordens och livets uppkomst som ju faktiskt inte berörs av teorin. Men just därför behöver det heller inte finnas någon motsats mellan evolutionen och en Skapare, även om det senare är en fråga för religionskunskapen snarare än biologin.

Det har länge funnits tröttsamma fördomar kring tro och vetenskap – att dessa skulle vara omöjliga att förena. Det är också en av de vanligaste orsakerna till att unga lämnar kyrkan – kristen tro ses inte som intellektuellt hållbar. Det är ännu ett skäl till varför konfessionella skolor inte får slarva med att följa kursplanerna i ämnen som man befarar går på tvärs med den egna läran.

Kristna skolor kan och måste få undervisa allsidigt och sakligt om vad vetenskapen har att säga och lära elever att kritiskt granska och värdera också evolutionsteorin. Det behövs många kristna kompetenta forskare som bidrar till att driva forskningen framåt ytterligare. Särskilt inom biologins område.

Fler artiklar för dig