Ledare

Andliga gåvor mitt i arbetslivet

Kommentar: Nyfikenhet intresse och passion bör styra inriktningen

När det gäller frågan om Guds plan med människors liv har i synnerhet frikyrkan varit väldigt idealistisk. Det har handlat om att fånga Guds A-plan och akta sig för att missa Guds ideal och hamna i B-planen. Detta tänkande gällde inte bara livspartner utan även yrke, uppdrag och kallelse. Både Fredrik Wenell och Steven Crosson har på ledarplats aktualiserat frågan om arbete, dess mening, möjligheter och fallgropar.

För många blev boken Vägvisaren av Magnus Malm en stor befrielse. Budskapet är grundläggande. Kallelsen i en kristen människas liv gäller relationen till Jesus Kristus. Det som äger rum av arbete, uppdrag eller tjänst handlar om det han kallar sändning. Genom beskrivningen befriades människor från en felaktig syn på kallelsen och därmed vad som är människans identitet som kristna. Med en felaktig syn på kallelsen kom också tjänster inom kyrkan att ha ett högre värde än uppdrag i samhället. Att vara pastor, präst, diakon eller missionär hade högre status inom kyrkan. Dessutom har de uppdragen setts som livsvariga. Detta har ibland antingen lett till tristess eller arbetsnarkomani. Ett förändrat fokus för en kyrkans ledare har inte sällan uppfattats som att vederbörande lämnat sin kallelse. Min och andras erfarenhet bekräftar att detta inte är ovanligt. En negativ och ibland sårande attityd. Somliga jobb har setts mera neutrala medan andra jobb för kristna till och med setts med viss skepsis.

Tidigare ansågs vissa uppdrag även i samhället vara präglat av ett kall. Det kunde gälla inom vården eller skolan. Uppfattningen ledde till att även om själva jobbet var krävande och ibland sämre betalt skulle man ändå stå ut och genom plikt genomföra det efter allra bästa förmåga. Denna uppfattning har successivt förändrats vilket säkert för de flesta både arbetsgivare och arbetstagare är hälsosamt.

Hur hittar vi Guds ideal för våra liv i arbetslivet? Är vi förutbestämda genom arv och miljö eller går det att hitta vägen genom nyfikenhet, intresse, passion och utbildning? Vi är skapade till kreativa och skapande människor, även om arv och miljö har betydelse. Det är när intresse och passion får styra valen till yrke i livet som nyfikenheten kommer som en konsekvens. När nyfikenheten är på plats så finns det beredskap att underkasta sig utbildning och praktik för att bli bättre skickad för jobbet. En tids erfarenhet leder vanligtvis också till utveckling i yrket.

I samverkan med en skapande Gud kan vi hitta kreativa vägar i arbetslivet.

—  Lennarth Hambre

Det finns en uppsättning med naturliga gåvor i vår personlighet. Han som skapat oss har ett intresse av att den naturliga fallenheten ska harmoniera med de andliga gåvorna som står till vårt förfogande. Andliga gåvor och utrustning i samverkan med de naturliga. Allt i harmoni. Andliga gåvor syftar inte bara till tjänst eller uppdrag i kyrkan. Många av de andliga gåvorna har sin plats i vardagens yrkesliv. Om Gud är fortsatt skapande och vi samverkar med honom kan det bara bli Guds ideal.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig