Ledare

Snäva könsroller begränsar

Kommentar: Tydlighet från kyrkan kan hjälpa den som brottas med sin könsidentitet

Som den här ledarsidan skrivit nyligen måste kyrkan ha ett bättre svar till den som kämpar med sin könsidentitet än moralistiskt förfasande. För många tonåringar som kämpar med sitt identitetssökande är det inte till nämnvärd hjälp att möta skambeläggande eller förminskande. Som Christina Halldorf skriver i ett svar till föräldrar som frågar hur de kan stötta sitt barn är det viktigt att poängtera att ingen behöver bli exakt som någon annan. Trånga könsroller gagnar ingen.

För vissa är det självklart och enkelt att känna sig hemma i rosa klänningar (flickor) eller tuffa blå brallor (pojkar). För andra blir det trångt, obekvämt - och oerhört begränsande. Lyssnar man till berättelser från personer som upplevt hur jobbigt det kan vara att inte känna sig hemma i sitt eget kön är det en hel del som uttrycker att en större generositet kring vad det innebär att vara man eller kvinna hade underlättat.

Givetvis är det inte svaret för alla, några - om än väldigt få - föds med ett oklart kön och behöver annan hjälp. Men för många hade en tydligare hållning i kyrkan kunnat hjälpa: att ja, Gud skapade oss till man och kvinna, men alltför snäva könsroller begränsar oss från att vara dem Gud kallat oss till.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig