Ledare

Mer kunskap kommer inte att rädda klimatet

Fredrik Wenell: Vi är i desperat behov av förebilder

Vi är många som försöker göra så gott vi kan för att klimatet ska räddas, men det är svårt. Och klimatprofeterna ropar, och har gjort det länge precis som Lennarth Hambre skrivit om (29/6). Det gör de rätt i. Men ett är säkert – problemet handlar inte om brist på kunskap. Vi vet tillräckligt för att förstå att det krävs drastiska åtgärder. Men vi vet också att mer kunskap inte kommer förändra våra beteenden. Det är inte där problemet ligger.

För att ta ett exempel. Vi behöver köra drastiskt färre antal mil i fossilbil, men det är bara de med riktigt höga inkomster som har råd med elbil. Och nya elbilar är inte fossil- eller etiskt problemfria i produktionen. Och för dem som bor på landsbygden där det är långt till offentliga transportmedel är det ännu svårare. Kollektivtrafiken fungerar inte alltid som det är tänkt. Bilen blir då det enda möjliga alternativet och det är långt mellan laddstationerna. Vi vet detta.

Klimatkrisen är ett utmärkt exempel på hur svårt det är att lösa etiskt problem trots att vi har rätt kunskap.

För att handling ska komma till stånd behövs en affektiv aspekt läggas till. Känslor drar i oss och pushar oss att göra saker. Det som känns bra, meningsfullt och enkelt väljer vi ofta att göra. Problemet med känslor är att de är som vindflöjlar. Det är därför känslor och kunskap behöver kombineras. Kunskapen ger känslor stabilitet och varaktighet. Vi behöver helt enkelt lära oss att känna rätt och det gör vi genom att imitera förebilder.

Människan har ett slags inbyggd reaktion att imitera. Alla som har följt barn på nära håll har sett det. De gör som bekant inte vad vi säger utan vad vi gör. Den som vill lära sig att pardans eller spela fotboll måste imitera de bästa innan de kan sätta sin egen prägel.

Det som kännetecknar förebilder är att de har format en karaktär som reagerar adekvat på vad de ser. De har upparbetat en förmåga att tolka kunskapen på ett konstruktivt sätt och format sina känslor så att de inte bara blir följer känslorna utan kan filtrera dem så att de agerar konsekvent och rätt.

För det är så vi reagerar på förebilder, vi beundrar dem och vill efterlikna dem.

—  Fredrik Wenell

Och eftersom de flesta av oss litar på den kunskap vi har om hur fel det är på väg att gå med klimatet skulle personer som lyckas exemplifiera adekvata sätt att agera med stor säkerhet fylla oss med beundran. För det är så vi reagerar på förebilder, vi beundrar dem och vill efterlikna dem.

Profeternas ord är sanna och fullständigt legitima, men deras liv och rop upplevs som alltför ouppnåeliga. Vad vi är i akut behov av är förebilder som lever närmare. Vi behöver människor som skapar beundran som vi därför imiterar. Så lyft blicken, förmodligen finns de här personerna i din närhet men de är sällan personerna med stora plattformar eller megafoner. Och när du har igenkänt dem – berätta om dem för fler.

Förebilder visar att det både är meningsfullt och möjligt att förändra även ett vanligt svenssonliv. Först då skulle ett brett klimatengagemang kunna blomstra.

Fler artiklar för dig