Ledare

Bedräglig, sa Skyttedal om Busch

Kommentar: Ord står mot ord om händelseförloppet när KD:s toppnamn petades

Det är en brobrännande Sara Skyttedal, Europaparlamentariker (KD) som i SVT:s 30 minuter ger sin bild av händelseförloppet som ledde fram till att hon i förra veckan petades som förstanamn på Kristdemokraternas EU-lista.

Hon skräder inte orden: bedrägligt, inte ärlig och flexibel med sanningen, är formuleringar Skyttedal använder om sin partiledare, Ebba Busch. Skyttedal gör också kopplingar – och vill påvisa ett mönster – till partiledarens och partistyrelsens hantering av Lars Adaktussons röstande i EU-parlamentet i abortfrågan där Skyttedal menar att hon på otillräckliga grunder använts som ”medial bödel” gentemot Adaktusson.

Och bilderna går sannerligen isär. Busch hänvisar till nytillkomna uppgifter om Skyttedals kontakter med ”ett annat parti” som skäl till varför hon petas nu och inte tidigare. Skyttedal menar att partiledaren känt till hela bilden, att det fanns en plan för skademinimering redan före det partifullmäktige där hon trots förlorat provval röstades fram som förstanamn på listan. Inget nytt ska ha tillkommit, menar Skyttedal – förutom ett annat namn att sätta främst på listan. Alice Teodorescu Måwe.

Skyttedal är tydlig med att hon kontaktat SD och talat om olika framtidsscenarion, där en slags konsultroll skulle ha varit ett möjligt sådant. Men hon hävdar att hon inte efterfrågat att få representera ett annat parti i EU-valet.

Källor säger till ledarsidan att det finns följdfrågor att ställa till Busch: Om en toppolitiker, som sitter i partistyrelsen, skulle ha bett om att få stå som förstanamn på ett annat partis valsedel – hur kan partiledaren på presskonferensen säga att Skyttedal fortfarande har en framtid i KD? Varför startas inte ett uteslutningsärende?

Det är ingen vacker bild av Ebba Busch som framträder i intervjun med Sara Skyttedal. Ord står mot ord i ett läge där partiet inte har råd med kriser och mediala stormar, allra minst kring partiordförandens ledarskap och handhavande av sanningen. Huruvida förra veckans krishantering var ett lyckokast eller ej återstår att se.

Med två potentiella toppkandidater som befinner sig i gränslandet till varsitt annat parti kvarstår ännu en avgörande fråga. Behöver man inte vara kristdemokrat för att representera Kristdemokraterna?

Fler artiklar för dig