Ledare

För att Dagen ska överleva krävs att våra vänner agerar

Felicia Ferreira: Inte bara hos Dagens läsare, utan i hela samhället, skulle ett gapande tomrum uppstå

Dagen står inför en ny omvälvande fas nu när ett antal miljoner kronor försvinner i mediestöd, som vi tidigare berättat om. Men sett till tidningens historia är det trots allt inget nytt att behöva kämpa för överlevnaden. Det finns i både tidningens, och dess medarbetares, dna. Men det innebär förstås hårt arbete framöver. Och det kräver att våra vänner sluter upp vid vår sida.

Av de institutioner Lewi Pethrus grundade är det den du nu läser som troligen gett honom mest huvudvärk. I tio år kämpade han med Sven Lidman och en ovillig församlingsledning för att få starta tidningen som sedan äntligen den 1 november 1945 kom ut med det första numret. Men så var startkapitalet förbrukat redan efter tre veckor. Tack vare engagerade entreprenörer och sedermera trogna prenumeranter kan vi trots det i dag konstatera att tidningen överlevt diverse ekonomiska svårigheter och nu funnits i 79 år. Ja, nästa höst firar Dagen 80 fantastiska år!

Allt sedan Lewi Pethrus dagar har tidningen gått sin egen väg. Tidningen är unik, inte minst gällande sin journalistik och opinionsbildningen för att göra skillnad i hela samhället. Dagen har i dag har en bred läsekrets och är ofta en uppskattad och egen röst i samhällsdebatten.

Tänk vad som skulle hända om Dagen inte fanns. Den bredaste plattformen för samtal om tro, existens och samhällsproblem skulle försvinna. Religionsfrihet förutsätter att människor har utrymme just att formulera, bryta och bända sina tankar i det offentliga. I detta är Dagen ett forum som finns tillgängligt för hundratusentals läsare dygnet runt, alla dagar i veckan.

Utan Dagen försvinner en tydlig röst för den lilla människan, för den kristna människosynen och en stark röst för det civila samhällets och kristenhetens omistliga betydelse i Sverige. Dagens ledarsida som står upp emot krafter som vill urholka demokratin och religionsfriheten skulle gå förlorad. Vår unika medieröst som bidrar med kunskap in i nyhetsflödet och är en granskare av granskarna, skulle vara borta.

Dagen står stadigt fast i visionen om ett samhälle genomsyrat av kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för samhället och dess individer. Vi drömmer om en kristenhet som vill och vågar ta plats och lever evangelium.

Kyrkan och kristenheten finns mitt i samhället. Och precis där, i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle, finns och verkar Dagen. Klart är att inte bara hos Dagens läsare, utan i hela samhället, skulle ett gapande tomrum uppstå om tidningen inte fanns.

Du som vill stötta Dagen i dessa utmaningar, läs här för att se hur du kan bidra. Tack till alla er som är med och bär tidningen också de kommande åren.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar