Musikers vånda bör tas på allvar

Ingen anledning hasta fram ny handbok för Svenska kyrkan

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

De är många, de kommer från öst, väst, syd och nord och de har olika utgångspunkter för sitt engagemang, ledamöterna i Svenska kyrkans kyrkomöte som i går inledde första delen av årets session. 251 män och kvinnor ägnar de närmaste dagarna åt att nagelfara 109 motioner om stort och smått och tre skrivelser från kyrkostyrelsen.

46 procent av ledamöterna är antingen socialdemokrater, centerpartister eller sverigedemokrater och tillhör därmed nomineringsgrupper som håller fast vid uppfattningen att det är de politiska partierna som ska styra Svenska kyrkan.

För första gången är dock den disparata skara som består av mer eller mindre opolitiska representanter i visserligen knapp men dock majoritet.

Så blev det när moderaterna i valet 2013 sällade sig till kristdemokrater, miljöpartister, folkpartiet och vänsterpartiet som redan tidigare beslutat separera kyrkopolitik från vanlig partipolitik. De helt opolitiska grupperingarna utgör fortfarande med ett sextiotal ledamöter en minoritet, men en aktiv sådan.

Om den nya övervikten för o- eller halvpolitiska får någon effekt återstår att se. Svenska kyrkan är en tungrodd organisation där förändringar tar tid.

Inte heller detta år kommer en kriskommission att tillsättas som får i uppgift att hitta vägar framåt för en tillvaro på nya villkor med en allt mindre befolkningsandel som medlemmar och med ett gigantiskt och växande behov av att nå ut med det kristna budskapet till det onådda folk som svenskarna är på väg att förvandlas till.

Något beslut om en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, som i detalj reglerar hur gudstjänster ska firas och förrättningar genomföras, ska inte fattas av årets kyrkomöte. Ändå kommer frågan att stå i centrum för uppmärksamheten. En imponerande mängd kyrkomusikaliska organisationer och enskilda engagerade personer tar tillfället i akt att protestera mot behandlingen av kyrkomusikens ställning i handboksarbetet, som man anser kännetecknas av valhänthet och amatörism.

Det finns all anledning för dem som styr Svenska kyrkan att lyssna till nödropet från dem som vet vad de talar om och ta deras protester och vånda på allvar.

Det handlar inte om vilka psalmer som ska sjungas vid vilka tillfällen eller om lovsångens vara eller icke vara. Kyrkohandboken reglerar den liturgiska musiken, den som ska tåla att upprepas gång på gång, vid gudstjänst efter gudstjänst, år ut och år in, i samspel mellan präst och församling. ”Slitstark” bör därmed vara ett nyckelord, snarare än begrepp som ”lättillgänglig” och ”tidsenlig”.

Exakt vad som fyller sådana kriterier kan man alltid diskutera. Vad som däremot förefaller odiskutabelt är att processen gått alldeles för fort, åtminstone när det gäller musiken. Inget tvingar Svenska kyrkan att hasta fram en ny handbok. Det finns tid att göra om och att göra rätt.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Statsministeromröstning