Rapporten berör även Sverige

Den hotade religionsfriheten kommer oss allt närmare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Den årliga rapporten från Open Doors om hur det står till med religionsfriheten i världen är tyvärr aldrig uppmuntrande läsning, men den är viktig att utsätta sig för, kanske till och med viktigare än någonsin (se nyhetsartikel på sidorna 4-5).

Dels förstås utifrån att det är en obehaglig verklighet som speglas och sådana ska man aldrig blunda för och skjuta ifrån sig, verkligheter behöver mötas om vi inte i praktiken ska hamna i fantasivärldar.

Men dels även för att de här frågorna är oss närmare än på mycket, mycket länge.

Studerar man kartan över de mest utsatta länderna, där religionsfriheten är som mest begränsad eller hotad, så kan man få känslan av att problematiken är oss tämligen fjärran – alla länder som listas är ju långt från oss, i södra och sydöstra Asien.

Men sanningen är ju att världen krympt något enormt de senaste årtiondena, inte minst genom den ökade globaliseringen som tillsammans med en god ekonomisk utveckling och en allt billigare flygindustri möjliggjort ett ökat resande. Många av de länder som förr var ytterst exotiska länder långt borta har i dag inte så få svenskar besökt på semester eller i affärer vilket innebär en ökad närhet till det folk som nu kanske listas befinna sin i en farozon.

Det är dock bara en aspekt på varför de listade länderna kommit oss närmare och berör oss mer nu än förr.

Än viktigare är perspektiven som flyktingkrisen innebär. Vi behöver inte gå speciellt långt tillbaka i tiden för att finna ett Sverige där det inte fanns några irakier, iranier, afghaner, syrier eller eritreaner – bara för att nämna några av de utsatta nationaliteter som nu finns här i tiotusentals.

När de finns runt knuten – antingen bildligt eller rent bokstavligt – så bör naturligtvis frågorna som berör dem och hemländerna, där inte sällan deras släktingar och nära vänner finns kvar, krypa oss extra in på skinnet.

De berättelser och varningar som Open Doors nu flaggar för bör öka vår empati med dem som flytt från länder där religionsfriheten sitter trångt till.

Det på den personliga nivån, men det finns ju förstås även ett nationellt perspektiv i detta.

Människor, i ganska stor mängd dessutom, från de berörda länderna hotas av utvisning tillbaka. Svenska politiker och Migrationsverket bör i ökad omfattning följa den här formen av rapporter och bli mer varsamma och försiktiga i sina beslut.

Att Sverige värnar religionsfriheten för egen del är välkänt men ska den verkligen försvaras så bör den också gälla människor från andra länder, och då inte enbart när de befinner sig här utan även vara ett tyngre argument för att få permanent uppehållstillstånd än vad som nu är fallet.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården