Läs Bibeln på semestern!

I samarbete med Svenska bibelsällskapet publicerar SommarDagen en bibelläsningsplan för fem semesterveckor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Just när sommaren kommer inleder kyrkoåret det som brukar kallas kyrkans vardagstid, trefaldighetstiden. Och kanske är det just lugn och en annan slags vardag som behövs i den annars ganska kravfyllda semestertiden.

SEMESTERVECKA 1

månd Ps 22:25-32

tisd Amos 8:1-7

onsd Apg 8:1-8

torsd Mark 4:30-32

fred Apg 8:26-40

lörd 1 Joh 4:7-21

sönd Joh 15:1-8

SEMESTERVECKA 2

månd Ps 80:1-20

tisd Jes 5:1-7

onsd Gal 5:16-26

torsd Jak 3:17-18

fred Jes 32:9-20

lörd Joh 14:18-31

sönd Jes 65:17-25

SEMESTERVECKA 4

månd Ps 98:1-9

tisd Jes 49:5-13

onsd Apg 10:34-43

torsd 5 Mos 32:44-47

fred Mark 10:42-45

lörd Apg 10:44-48

sönd 1 Joh 5:1-6

SEMESTERVECKA 3

månd Joh 15:9-17

tisd Ps 93:1-5

onsd 5 Mos 7:1-11

torsd 1 Tim 6:11-12

fred Mark 16:19-20

lörd Ps 47:1-10

sönd Apg 1:1-11

SEMESTERVECKA 5

månd Ef 1:15-23

tisd Luk 24:44-53

onsd Upp 1:9-18

torsd Joh 16:4-11

fred Ps 1:1-6

lörd 1 Joh 5:9-13

sönd Fil 1:3-11

POLISVÅLDET I USA
Övergrepp i kyrkan
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson