#metoo färgade konferens om sexuella övergrepp

Kampanjen #MeToo blev ett givet samtalsämne på Svenska kyrkans konferens om sexuella övergrepp under veckan.
– Att övergreppen uppmärksammas hjälper oss i vårt arbete, säger Inger Lise Olsen, genderhandläggare på Svenska kyrkan, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

I alla Svenska kyrkans 13 stift finns kontaktpersoner, en man och en kvinna, som ansvarar för arbetet mot sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang där förövaren är anställd, förtroendevald eller ideell.

Och samtidigt som kampanjen #MeToo, där kvinnor berättar om egna erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp, fortsätter har kontaktpersonerna inom Svenska kyrkan varit samlade på konferens i Stockholm.

Inger Lise Olsen har arbetat med könsrollsfrågor i 20 år. Någon siffra på hur vanligt förekommande sexuella trakasserier och övergrepp är inom kyrkans värld kan hon inte uppge.

– Men där personer möts utnyttjar vissa sin position för att kränka andra. Min erfarenhet är att det handlar mer om makt än om sexualitet.

Svenska kyrkans har aktivt arbetat mot sexuella trakasserier och övergrepp sedan slutet av 1990-talet. Fokus ligger framför allt på ungdomsverksamheterna.

Veckans tvådagarskonferens i Stockholm var planerad sedan lång tid tillbaka. Att den råkade sammanfalla med kampanjen #MeToo var ett sammanträffande.

Men när så blev fallet kom kampanjen att bli ett naturligt samtalsämne.

– Vi är inte förvånade. Det finns oberättade berättelser, säger Inger Lise Olsen.

– Den här typen av övergrepp är ofta förknippade med skuld och skam och även om vi inte är glada över att så många är drabbade är vi glada över att övergreppen uppmärksammas. Det hjälper oss i vårt arbete.

”Vad gör vi nu?” heter materialet från Svenska kyrkan som innehåller riktlinjer för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i Svenska kyrkan. Materialet innehåller flera olika delar, till exempel teologisk reflektion, intervjuer med människor som arbetar med frågorna, erfarenheter från drabbade samt information om hur lagar och regelverk ser ut.

Därutöver har vissa stift tagit fram specifika riktlinjer för hur konfirmandarbetet ska bedrivas.

Hur är det med sexuella trakasserier och övergrepp där såväl förövaren som offret är anställda i kyrkan?

– Det finns sådana exempel, men det är inte lika vanligt. Det är alltid smärtsamt att lyfta frågor om sexuella övergrepp och vi följer samma regler oavsett omständigheterna. Sedan kan det vara extra smärtsamt för den berörda församlingen när flera anställda är inblandade.

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar

Vad är #MeToo?

  • Den 5 oktober rapporterade The New York Times om att flera kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd och Rose McGowan, anklagat filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella övergrepp. Nyheten ledde till skådespelerskan Alyssa Milano startade ”MeToo”-rörelsen på Twitter, där kvinnor som utsatts för övergrepp använde hashtagen ­#MeToo. Rörelsen formligen exploderade och miljontals kvinnor världen över har under hashtagen berättat om sina erfarenheter.