#metoo

Det som saluförs som godhet kan vara ont. Rekonstruerade sanningar väger lätt mot traderade dylika, skriver Mikael Fälthammar.