Sjöng sånger till Gud medan bålet tändes

År 1414 ställdes Jan Hus inför kyrkomötet i Konstanz. Han uppfattade att han fått fri lejd för att försvara sin övertygelse, men i stället blev han fängslad och utsatt för hårda förhör under åtta månader.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Till en början behandlades han förhållandevis väl som fånge hos påven Johannes XXIII. Men kyrkomötet avsatte påven och han blev ärkebiskopens fånge. Nu kedjades han fast i 73 dagar, vid svag hälsa, med dålig mat och utan att få träffa sina vänner. I själva rättsprocessen förvägrades han att yttra sig och kunde alltså inte försvara sig.

Den 6 juli samlades kyrkomötet först för att fira nattvard, varefter en biskop talade om kyrkans plikt att utplåna villoläror. Mötet sammanfattade anklagelserna mot Jan Hus i 39 punkter och dömde honom till döden för kätteri. Han protesterade ljudligt flera gånger när anklagelseakten lästes upp, och ropade att hans enda önskan var att överbevisas med Bibelns ord. När domen fallit föll han på knä och bad med låg röst Gud förlåta sina fiender. Så berövades han sin prästerliga värdighet och fråntogs sin prästdräkt. Hans prästfrisyr (tonsuren) förstördes och han fick en papperskrona på huvudet med texten ”Haeresiarcha”, villolärare. Det sägs att han log när han på väg ut till avrättningsplatsen såg hur hans skrifter kastades på ett bål invid kyrkogården.

Han bakbands och kedjades vid en träpåle. Ved och halm från två kärror byggdes upp omkring honom ända till halsen. De av hans vänner som stod inom hörhåll vittande om att hans röst och ansikte utstrålade glädje när han bad och sjöng.

Kejsarens representant erbjöd honom en sista gång möjligheten att ta tillbaka sina läror. Han svarade att Gud var hans vittne att han aldrig hade lärt ut det han falskeligen anklagats för, och att han vara redo att dö för det evangelium han predikat.

Bålet tändes med hjälp av papper från Wycliffes skrifter. Jan Hus sjöng med hög röst ”Kristus, du den levande gudens son, förbarma dig över mig”. Hans kläder kastades på elden för att de inte skulle betraktas som helgonlämningar i framtiden. Hans ben slogs sönder och kvarlevorna samlades ihop och kastades i floden Rhen som flöt i närheten.

Avrättningen av Jan Hus tystade dock inte reformrörelsen. Den skulle komma att ge rörelsen bränsle.