LP-verksamheten tar över stödboende i Märsta

Kristna LP-verksamheten tar den 1 april över Tingvallahemmet i Märsta utanför Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det finns behov av ett stödboende i Storstockholm, säger verksamhetsledaren Kerstin Eriksson till Dagen.

Tingvallahemmet har tidigare drivits av Hela människan i samverkan med LP-verksamheten i ABC-området (Stockholm och Uppsala).

– Samarbetet har fungerat väl, så förändringen beror inte på något missnöje. Men när vi fick chansen att ta över driften tvekade vi inte.

LP-verksamheten har inte haft något stödboende i någon av storstadsregionerna på fler år. Så detta är ett välkommet tillskott i verksamheten.

– Man kan säga att vi återtar lite av vår plats i storstadsområdet. Det finns både ett behov och en efterfrågan i samhället av just den typen av insatser, menar hon.

Precis som all annan verksamhet inom LP-verksamheten riktar den sig till män, kvinnor och par med alkohol- eller drogproblem. På Tingvallahemmet finns 25 boendeplatser plus fjorton lägenheter.

– Det går till så att man börjar på hemmet och efter ett tag slussas de som vill ut i lägenheter där de får pröva att bo själva.

Den befintliga personalen kommer att vara kvar när LP-verksamheten tar över driften den 1 april. En ny föreståndare har anställts.

Kommer alla boendeplatser och lägenheter att fyllas?

– Vår förhoppning är att vi inte ska ha tomma platser. Men vi vet av erfarenhet att det är svårt att alltid ha hundraprocents beläggning, säger Kerstin Eriksson.

Totalt i landet finns ungefär 15 liknande stödboenden inom LP-verksamheten. Dessa drivs av lokala LP-kontakter som finns på 75 orter runt om i landet och av LP riks.

– Tingvallahemmet blir den största enheten i LP-verksamhetens ideella riksförening. Det känns bra att etablera oss i ett av våra storstadsområden igen.

LP-verksamheten har sitt ursprung i LP-stiftelsen som grundades 1959 av pingströrelsens ledare Lewi Pethrus. 1997 ändrades namnet till LP-verksamhetens ideella riksförening.