08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sommarkonferenser ställer om - undervisar via Dagen

Under midsommarveckan genomförs digitala versioner av Torpkonferensen och Nyhemsveckan. I Dagen publicerar arrangörerna innehåll från konferenserna.

1 av 5

När beskeden om inställda konferenser kom, tog Dagen omgående kontakt med arrangörerna. Ett resultat av de dialoger som har förts är ett antal helsidesannonser som publiceras från tisdag till torsdag i midsommarveckan. Annonserna är så kallade native, som i formen liknar redaktionellt innehåll, och kommer bland annat innehålla undervisning, intervjuer och hänvisning till dagens webbsändningar.

– Dagen är den rätta plattformen för oss. Torpkonferensen är ett ekumeniskt arrangemang och Dagen är en bra kanal för att nå dem som brukar komma till oss, säger Kate Almroth, kommunikations- och insamlingschef på Evangeliska Frikyrkan.

"Ojämförbart bästa sättet"

Dagens marknadschef Anders Axklo är glad över att konferenserna ser det som naturligt att hitta samarbeten i den här situationen.

– När det inte går att samla 10 000 människor på en plats så är Dagens kanaler det ojämförbart bästa sättet att nå de människorna.

Kate Almroth berättar att den digitala Torpkonferensen kommer att innehålla tre delar. Dels ett morgonprogram med missionsdirektorerna, dels webinarium kring olika ämnen och sist ett kvällsprogram med någon höjdpunkt från förr.

Nyhemsveckan ser publiceringen i Dagen som ett bra komplement till digitala sändningar och förbön via chatt och telefon.

– Genom Dagen går det att ta del av innehållet skriftligt i lugn och ro. Många Nyhemsvänner har också en relation till Dagen, säger Martin Holmberg, ansvarig för Nyhemsveckans mediasektion.

Läs också Besluten om kristna sommarkonferenser: Dessa ställs in

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter