Alice Bah Kuhnke: Bibelordet som ofta ger mig styrka

Kulturminister Alice Bah Kuhnke fick sin första erfarenhet som ledare hos UV-scouterna i Alliansförsamlingens källare. Och som miljöpartist har hon tagit vara på Jesusorden att ”där två eller tre är samlade”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gästade på onsdagen Filadelfiakyrkan i Stockholm under en dag om ledarskap, där också pastor Bill Hybels från församlingen Willow Creek i Chicago hade medverkat.

Alice Bah Kuhnke berättade att hon i tredje klass utmanade patrulledarna i UV-scouterna hos Alliansförsamlingen i Horda i Småland.

– De gick i sjätte klass och jag var frustrerad över deras ledarskap. Så jag bestämde mig för att nominera mig själv. Alla tyckte det var jättekonstigt. Men jag frågade om man fick hålla tal. Och jag blev vald, berättade kulturministern med ett skratt inför kyrkoledarna.

– Efteråt kände jag att jag var bra som patrulledare. Det var första gången jag praktiserade detta att få makt.

Längtan att göra skillnad

Alice Bah Kuhnke förklarade att längtan efter att göra skillnad är hennes stora drivkraft.

När samtalet kom in på tro uppgav ministern att hon flera gånger har läst Bibeln, och att Jesusorden om att ”där två eller tre är samlade i mitt namn” hör till hennes favoriter. Som miljöpartist är det inte alltid de stora folkskarorna som möter upp vid besök ute i landet, konstaterade hon.

– Just den texten har gett mig styrka flera gånger. Speciellt när man är få. När jag träffar tre tanter i Skövde – och inga andra kom – då säger jag att vi är ändå tre som tror på något. Kom nu så går vi ut på torget och berättar!

Känner sig buren

Var befinner ministern sig då själv med sin tro? undrade utfrågaren Daniel Grahn.

– Det jag vet är att jag känner mig buren och stark. Jag övar tillit. Och jag får kraft av att läsa, gå i kyrkan och vara engagerad i de frågor jag uppfattar som kristna och Jesu lära, svarade Alice Bah Kuhnke, som är medlem i Svenska kyrkan.

– Jag är mycket praktiserande. Jag gör. Men att tro är samtidigt att inte veta. Det finns så mycket att tvivla kring i den värld vi lever, som att barn dör hela tiden. Men jag försöker.

Läs också: Alice Bah Kuhnke: Omöjligt att unvdika tron när man är från Jönköping
 

Religionens roll inte överspelad

Alice Bah Kuhnke har även ansvar för trossamfundsfrågorna i regeringen. I Kyrksverige sa hon sig se väldigt mycket bra; ekumeniskt samarbete, en medvetenhet om kyrkornas roll i det civila samhället, men också en kamp för sin rätt att praktisera religion i ett land som är icke­religiöst, sa hon.

Ministern upplevde att religionens roll inte på något sätt är överspelad i Sverige.

– När jag möter representanter från trossamfunden så ser de en törst efter mening, och efter svar, hos många människor. Att döma av vad trossamfunden säger till mig så är religionens tid inte över, konstaterade hon.

Fotnot: UV är en förkortning av Unga Viljor och UV-scout är Svenska Alliansmissionens Ungdoms scoutverksamhet.