Anna Maria Corazza Bildt: Kyrkan behövs mot kvinnovåld

EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) brinner för frågan om nolltolernas mot våld mot kvinnor, och hoppas få med sig kyrkor i arbetet.
– Våld mot kvinnor ökar. Kyrkornas jobb är jätteviktigt, men nu behöver civilsamhället kraftsamla, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

År av arbete och förhandlingar ligger bakom att EU i somras undertecknade den så kallade Istanbulkonventionen. Den handlar om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor. Anna Maria Corazza Bildt (M) har tillsammans med Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy från Frankrike varit ansvarig för Europaparlamentets behandling av Istanbulkonventionen, och kallar undertecknandet i juni ett stort framsteg.

– Det innebär att den här typen av grova brott erkänns av Europakonventionen som just brott, de kriminaliseras. Detta har stort symboliskt och politiskt värde, och hjälper oss att sätta frågan högst på den politiska agendan i medlemsländerna, säger Corazza Bildt till Dagen.

I fredags berättade hon på ett seminarium i Europahuset i Stockholm om EU:s arbete när det gäller våld mot kvinnor.

Än så länge har 14 av 27 länder ratificerat konventionen (det vill säga förpliktar sig att följa den), bland annat Sverige. Mycket återstår alltså att göra.

– Varför är detta så viktigt? Jo, därför att både i Europa och i resten av världen ökar mäns våld mot kvinnor, säger Corazza Bildt.

Hedersmord och nätbrott

Man skulle kunna tro att våldet mot kvinnor minskar i de europeiska länder där arbetet med jämställdhet nu har pågått i decennier. Men så ser alltså verkligheten inte ut.

– Det har kommit nya former av brott, till exempel på nätet. Det är en ny utmaning som vi ställs inför. Vi vet också att hedersmord ökar i Sverige och i resten av Europa, säger Corazza Bildt.

Hon pekar också på oroande politiska tendenser runt om i världen som innebär bakslag för kvinnors rättigheter.

– I Ryssland ser vi hur man har avkriminaliserat våld mot kvinnor i hemmet. Och i USA har president Trump nu tagit bort avgörande stöd åt organisationer som sysslar med kvinnohälsa och stöd till kvinnor.

Att EU har anslutit sig till Istanbulkonventionen är viktigt, bland annat för att EU därigenom får bättre verktyg att bekämpa kvinnovåld också utanför EU, säger hon.

– Vi får ett bättre verktyg när det gäller utrikespolitiken. Det kan handla om frågor som kvinnlig könsstympning, eller våldtäkt som fortfarande används som ett verktyg i kriget. Vi ser det i Sudan, i Darfur, i Kongo.

”Vissa länder vill inte”

Att konventionen har skrivits under innebär också att det blir lättare att samla in information i EU-länderna och att utforma en gemensam strategi.

Det finns en bred politisk enighet runt frågan om noll-tolerans mot våld mot kvinnor, berättar Corazza Bildt. Men det finns också motstånd i några av medlemsländerna.

– Vissa säger att det här är frågor man inte ska arbeta med på EU-nivå. Men vi har ju till exempel enats om en terrorlagstiftning. En annan invändning handlar om att det kostar pengar. Man är orolig för att tvingas lägga resurser på detta, eller att ge asyl till kvinnor som är utsatta för våld.

– Sedan finns också en ultrakonservativ extremhögerideologi som misstolkar Instanbulkonventionen, och säger att det här går emot kristna värderingar, att det går emot familjevärderingar.

Just den sistnämnda invändningen är mycket viktig att bemöta, tycker Anna Maria Corazza Bildt.

– Det är en ideologisering av religionen. Man tror att det här skulle splittra familjen. Man tror att det är en slags ”plot”.

– Men det är en missuppfattning! Jag är själv katolik. Tyvärr spelar kyrkorna en negativ roll på vissa håll, säger hon och ger exempel från Ukraina, där ortodoxa kyrkan ibland varit motståndare till det politiska arbetet mot kvinnovåld.

– Därför är det avgörande att kyrkan tar avstånd från denna ultrakonservativa missuppfattning av vad det handlar om, säger hon.

Hoppas på kyrkan

Själv hoppas hon att krafter inom civilsamhället och inte minst inom kyrkan ska finnas med som starka aktörer i den fortsatta kampen för kvinnors och flickors rättigheter.

– Det behövs en kraftsamling i civilsamhället. Det kyrkorna gör redan i dag i Sverige är jätte- viktigt, man har många verksamheter där man tar hand om offren för våldet, de som är ensamma, isolerade och kanske inte ens vågar prata om det de har varit med om. Att bryta denna tystnad är jätteviktigt.

”Från ord till handling”

– Det handlar om att förklara vilka rättigheter kvinnor har. Det är inte du som är skyldig för att du har valt fel man, eller för att du har fel klänning eller att du har haft för kort kjol. Man ger tjejer och kvinnor skulden i stället för att peka på gärningsmannen.

Det handlar, säger hon, om att hjälpa människor tillbaka till värdighet och ett normalt liv.

– Jag menar att vi nu måste gå från ord till handling. Och det finns ingen religion och ingen tradition som ska vara en ursäkt för våld. Kärlek och våld går inte ihop. Och kristendomen handlar i grunden om kärlek.

Fakta:

Istanbulkonventionen är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Att EU har undertecknat Istanbulkonventionen innebär att all framtida lagstiftning inom EU måste ta hänsyn till konventionen. Däremot har EU inte mandat att genomföra nollvisionen i medlemsländerna, eftersom myndigheter som till exempel polis och socialkontor styrs av varje enskilt land.

Men genom att ratificera konventionen kan medlemsländerna förplikta sig att följa konventionen. 14 länder har hittills ratificerat den.

Fakta: Påverkar framtida lagstiftning