Elisabeth Svantesson, M: Redovisa kostnader för invandring

"Den invandring vi har nu är inte lönsam", menar Elisabeth Svantesson som redogör för Moderaternas tuffare migrationspolitik i en DN-intervju.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Moderaterna vill att regeringen redovisar tydligare vad invandringen till Sverige kostar. Partiet utesluter inte att det behövs ett asyltak, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk tales­person, till Dagens Nyheter.

– Vi måste ha en seriös diskussion och en långsiktig tanke om vad invandringen ska kosta, säger hon.

40 miljarder kronor

Enligt M kommer kostnaderna för invandringen under 2018 att uppgå till 40 miljarder kronor netto. Det baserar partiet på uträkningar utifrån en tidigare forskningsrapport.

Den tidigare arbetsmarknadsministern tycker att det finns en tendens att inte prata om invandringens kostnader. Hon anser att den invandringen som Sverige har nu inte är lönsam.

Inte bara möjligheter

– Under lång tid har vi bara pratat om invandringens möjligheter, inte om problemen. Jag tycker att man ska göra både och, säger hon till DN.

Hon tycker att regeringen bör redovisa kostnaderna utan att svartmåla eller skönmåla bilden.

Dagens nivåer om hur många invandrare Sverige tar emot är inte hållbara, enligt Elisabeth Svantesson.