Kristna ledare om Libris böcker om homosexualitet

Flera pastorer och samfundsledare inom frikyrkan uttrycker förvåning kring att kristna bokförlaget Libris ger ut två böcker som bejakar homosexuella relationer på tvärs mot hållningen hos flera av frikyrkorna.
Men de ser samtidigt ett behov av att prata vidare om den laddade frågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kjell Larsson, missionsföreståndare inom Svenska alliansmissionen reagerar mot bilden att bokförlaget Libris skulle ha fört samtal med ägarsamfunden kring den antologi och den självbiografi i ämnet som kommer ut i dagarna.

103356.jpg– Det är helt enkelt inte sant. Förlaget har hemlighållit det här, och sedan ringer man två-tre veckor före utgivningen och informerar om att böckerna kommer. Jag tycker att det i en så här känslig fråga hade varit klädsamt att föra en dialog med ägarsamfunden. Med det sagt innebär inte det att vi skulle vingklippa friheten man har som förlag, säger Kjell Larsson till Dagen.

– Jag tycker att man tar ett enkelspårigt samtidsinitiativ. Frågan är inte så enkel, utan måste ses från olika perspektiv.

Läs också: Libris vill väcka debatt om homosexualitet
 

EFK-ledare: Viktigt att lyssna

Øyvind Tholvsen, programledare för Sverigeprogrammet inom Evangeliska frikyrkan (EFK), säger att det är viktigt att lyssna på berättelser från människor som har en homosexuell läggning, och att EFK och dess församlingar också har arbetat med de här frågorna.

103874.jpg– Vi har haft samtalsdagar om vad som händer i vår kultur och vad Bibeln säger om de här frågorna – och vet att många församlingar jobbar med detta, vilket jag är glad för, säger Øyvind Tholvsen till Dagen.

Däremot reagerar han och EFK:s styrelse med sorg över att det inte sades något om böckerna på det ägarmöte som hölls i våras hos Libris. Hos EFK fick de reda på att självbiografin var på gång när en församling hörde av sig och ställde frågor. Att även en antologi fanns kom fram när han tog en kontakt med förlaget.

"Sorgligt att Libris har annan hållning"

– Det känns väldigt sorgligt att Libris inte vill köra med öppenhet krig detta och har en agenda som driver en annan hållning än Evangeliska frikyrkans församlingar, som inte bejakar samkönade relationer eller viger samkönade par. Detta i ett förlag som uppfattas vara vårt förlag, och har en historia utifrån oss i EFK.

”En bok som gör det svårare att samtala”

Øyvind Tholvsen hade gärna sett en ny bok som utifrån olika perspektiv vägt de bibelteologiska frågorna.

– Vi vill jobba vidare med hur vi bemöter människor på ett bra sätt och samtidigt agerar utifrån det vi uppfattar som Bibelns hållning. Nu får vi i stället en bok som skapar större polemik och gör det svårare att föra samtalen, säger han.

Varken inom EFK eller Svenska alliansmissionen finns några förslag om att förändra grundhållningen att äktenskapet är mellan en man och en kvinna.

Läs mer: Anton Lundholm skriver om att vara homosexuell i frikyrkan

Equmenialedaren stödjer boken 

Sofia Camnerin, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, välkomnar den aktuella antologin. Hennes samfund har uttryckligen sagt att församlingarna själva får avgöra om de vill bejaka samkönade äktenskap eller inte, liksom att sexuell läggning inte har något med medlemskap i en församling att göra.

102683.jpg– Som kyrka kan vi inte på något sätt hindra eller vara förtryckande mot någon annan människa. Därför stödjer jag boken. Samtidigt har jag stor respekt för mångfalden både i Equmeniakyrkan och den världsvida kyrkan. Vi måste stå ut med att vi mitt i allt tycker olika, och det är bra att vi får tycka olika. Samtidigt behöver vi balansera öppenheten med någon slags rättfärdighet. Det finns gränser för mångfald som går vid orättvisa. Vi ska vara välkomnande!

Väntar på svar från Pingst

Dagen har sökt flera pingstpastorer, som dock inte vill uttala sig med tanke på frågans laddning, eller att de inte läst boken.

Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrnakyrkan i Göteborg skriver i ett sms att det enda han vill säga är att det ”verkar uppenbart att det här borde ha skett ett samtal med huvudmännen”.

Fotnot: På tisdag skriver pingstföreståndaren Daniel Alm om Libris nya antologi i Dagen.

Läs också: Elisabeth Sandlund: Vägledning – ja. Omprövning – nej