Olle, 6 år, leder lovsång på Nyhem

På förmiddagens möten samlas alla åldrar till gemensam tillbedjan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Då syns även barn och ungdomar leda lovsång och dansa inför församlingen. Olle Törnqvist, 6,5 år, är en av dem som har egen mikrofon.

Se klippet ovan.

KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA