Religiösa ledare hjälper myndigheterna att få ut information om corona

Präster, pastorer, rabbiner och imamer anlitas nu av myndigheterna för att nå ut med information om coronaviruset. Det sker på olika språk med olika teologiska infallsvinklar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!