23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

RPG exkluderas när regeringen satsar på äldre

48,5 nya miljoner kronor mot ofrivillig ensamhet bland äldre låter lovande, men endast organisationer som tidigare beviljats medel kan söka. Orättvist, tycker Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG).

Regeringen, C och L utlyste i maj en satsning på 48,5 miljoner för insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Statens bidrag ska stödja de verksamheter som fick bidrag i en tidigare satsning i december 2019. De såkallade påfyllnadsmedlen ska utveckla verksamheter bland ensamma och isolerade i coronapandemin.

RPG fick avslag på förbundsnivå i decembersatsningen. Därför får de rött ljus igen, men två lokala RPG-föreningar som tidigare beviljades bidrag kan ansöka.

– Detta trots att vi har aktiviteter i fler av landets föreningar i sommar för att äldre ska få gemenskap och vara utomhus. Socialstyrelsens sätt att handlägga regeringens medel är felaktigt, diskriminerande och märkligt, säger Eva Henriksson som är direktor på RPG.

Henriksson anser att en öppen process där pengarna fördelas mellan fler aktörer hade varit mer motiverad. Hon ser ett orättvist scenario framför sig: goda initiativ blir utan bidrag medan många av de tidigare tilldelade initiativen inte kunnat förverkligas som planerat under pandemin. Det kan därför vara svårt för dessa aktörer att söka mer pengar för motsvarande ändamål, tror Henriksson.

– Det ska bli intressant att se hur stora summor som brinner inne och går tillbaka till staten.

Läs mer Corona avslöjar sakers karaktär

Sören Öhlund är ordförande i RPG:s distrikt i Sörmland-Östergötland. Där ingår RPG kommunförening i Nyköping som beviljades medel tidigare i vår. De satsade på stort och arrangerade vandringar, utflykter och it-café.

Efter coronautbrottet har de hittat alternativa lösningar till sin verksamhet – en båttur som drog ett 20-tal medlemmar och utomhussamlingar.

Föreningen kan nu ansöka om ytterligare medel. Men Öhlund delar problembilden att det erbjuds för mycket pengar till för få aktörer.

– Vi kan inte använda alla de pengar vi erbjuds. Visst hade vi kunnat göra lyxsatsningar, men det hade varit med fel motiv. De aktörer som är ärliga kommer inte att kunna använda sina medel på samma sätt som de uppgett i ansökan, säger Sören Öhlund.

Läs mer Nu vill han hjälpa andra inom kyrkan

Motsvarande satsning har en annan praxis

Regeringen riktar dessutom 50 miljoner kronor till socialt särskilt utsatta i coronapandemin. MCUF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) handlägger processen där alla har möjlighet att söka. Myndigheterna tillämpar alltså olika praxis, trots att de ska fördela pengar till liknande ändamål.

– MCUF sköter sig betydligt bättre med en transparent och öppen process. Socialstyrelsen har fullt upp med coronabekämpning, de behandlar den här frågan med vänster hand, menar Eva Henriksson.

Det finns politiska skäl bakom vilka som beviljades medel tidigare i vår, misstänker Eva Henriksson. Pensionärsförbunden SPF, PRO och SKPF tilldelades tillsammans knappa 7 miljoner.

– Pensionärsförbund med politiska kopplingar till regeringspartier blev alltså rikt tilldelade och kan nu rekvirera ytterligare medel.

RPG har ett betydligt mindre medlemsantal än SPF, PRO och SKPF. Kan inte det förklara varför ni inte tilldelades några medel på förbundsnivå?

– Nej, jag misstänker att Socialstyrelsen har såpass dålig koll att de antar att vi fick del av de 7 miljonerna, säger Eva Henriksson.

Läs mer Erkänn att vården för äldre inte fungerar

Fler artiklar