SKR erbjuder Migrationsverkets personal utbildning

Sveriges kristna råd kommer att erbjuda Migrationsverket utbildning i kristen tro och konvertering.
– Det är tydligt att det behövs, säger Björn Cedersjö på SKR, med anledning av ett avvisningsbeslut där två frikyrkosamfund beskrivs som "sekter".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter Dagens artiklar om en iransk familj i Västergötland som konverterat från islam till kristen tro men som fått avslag på sin asylansökan, reagerar Björn Cedersjö. I beslutet skriver Migrationsverket att Equmeniakyrkan och Pingst är två sekter, vilket fått många kristna att reagera starkt.

– Det är upprörande att Migrationsverket kallar Sveriges två största frikyrkor för "sekter". Det visar också på okunskap att man påstår att skillnaderna mellan de båda samfunden "ändå är omfattande", säger Björn Cedersjö, direktor på Sveriges kristna råd till Dagen.

Läs också: Migrationsverket kallar frikyrkor för sekter

Nyligen mötte SKR, tillsammans med andra organisationer i det civila samhället, Migrationsverktes rättschef Fredrik Beijer. Då medgav han att det förekommer sådant som inte är bra i Migrationsverkets hantering av konvertitfall, som Dagen rapporterat.

– Han uppmuntrade oss på SKR att ta initiativ till särskilda utbildningsdagar där vi tar upp frågor om tro, religion och konvertering, säger Björn Cedersjö.

Men enligt Dagens rapportering talade Fredrik Beijer om att det i nuläget enbart är aktuellt med utbildning för chefer inom Migrationsverket. Hur tolkar du det?

– Det var det besked som gavs. Vi fick inget löfte men däremot ett erbjudande att om vi tar ett initiativ till en utbildningssatsning så ska Migrationsverket överväga det.

Läs också: Migrationsverket svarar på kritiken efter sektstämplingen: Olyckligt
 

Så du ser positivt på att en större utbildningssatsning skulle kunna bli av?

– Ja, och vi i SKR är ju jätteangelägna om att det ska bli så. Att uttrycket "sekter" finns med i ett avvisningsbeslut visar på en kunskapsbrist som motiverar en fortbildning.

– Att ett sådant språkbruk förekommer innebär att prövningen av asylärenden av konvertiter inte är rättssäker i Sverige. Och så kan vi inte ha det. Det är oacceptabelt.

Läs mer: Equmeniakyrkan och Pingst: Djupt olyckligt med sektstämpel
 

Omvända roller

Våren 2013 gjordes en nationell utbildningssatsning som Migrationsverket anordnade och där SKR var med och föreläste. Den här gången blir det i stället SKR som bjuder in Migrationsverket.

– Det är så vi uppfattat signalerna från Migrationsverket, att det är vi som bjuder in, säger Björn Cedersjö.

Vad händer nu?

– I förra veckan tillsatte vi en grupp som ska jobba med hur en sådan utbildning kan utformas. Den kommer att mötas så snart det går. När arbetet är klart kontaktar vi Migrationsverket.

Läs mer: KD tar Migrationsverkets sektstämpling till riksdagen

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar