Studie avslöjar systematiska övergrepp i katolska kyrkan

1 500 präster har förgripit sig på över 3 000 barn mellan åren 1946 och 2014. Det avslöjas i en studie som beställts av den tyska biskopskonferensen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Katolska kyrkan har den senaste tiden skakats av en rad avslöjanden om prästers övergrepp på barn. Nu har turen kommit till Tyskland.

De tyska offren var främst pojkar, och över hälften av dem var under 13 år, visar studien. Vart sjätte fall var en våldtäkt och det vanligaste var att gärningsmännen kände offren via kyrkan.

"Förfärad"

Biskopen Stephan Ackermann säger att han är förfärad och skamsen över det som hänt. Syftet med studien är att sprida ljus över denna mörka sida av kyrkan – för offrens skull men också för kyrkans.

– På så sätt kan vi se vilka oegentligheter som begåtts och göra allt vi kan för att hindra dem från att hända igen, säger han enligt Katolskt magasin.

Finns fler fall

Studien pekar på att det kan finnas fler fall, eftersom siffrorna utgår från en lågt räknad uppskattning.

Eckiger Tisch, en grupp som för offrens talan, menar att undersökningen inte undersökt tillräckligt djupt vad som hänt.

– Studien är bara en liten del av verkligheten, säger Matthias Katsch, talesperson enligt Katolskt magasin.

Lilla Erstagården