Utvisning av konvertiten Mostafa stoppas - har fått flera dödshot

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter stoppar nu utvisningen av en kristen konvertit till Afghanistan. – Mostafa har mottagit flera dödshot från Kabul, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!